Home / Trang Cho Bác Sĩ Nha Khoa

Trang Cho Bác Sĩ Nha Khoa

Quản lý sóng hàm teo đét thứ 7, ngày 09.08.2014

Chương trình khoa học Thời gian Bài thuyết trình Thuyết trình viên 08:00 sáng Đăng ký 08:30 sáng Họp thường niên phân hội ( tất cả fellow và hội viên) 09:10 sáng Khai mạc hội nghịPhát biểu chào mừng hội ...

Read More »

Knowledge is key

Knowledge is key Hội thảo implant nha khoa quốc tế dành cho bác sĩ nha khoa

Read More »

Mis Global Conference 2013 – Main Topic

The New Esthetic Concepts & Solutions with Latest Technology Effective communication is a primary skill in any business endeavor, and never more important than in the practice of Esthetic and Implant Dentistry. This presentation will address more effective methods of ...

Read More »

Meeting

March 7-9, 2013 Academy of Osseointegration Tampa, Florida Information: AO Fax: + 1 847 709 3029 www.osseo.org   March 16-19, 2013 American Dental Education Association Information: ADEA Fax: +1 202 289 7204 www.adea.org   March 20-23, 2003 Inernational/American/Canadian Association for ...

Read More »