Home / Dịch Vụ Điều Trị / Trồng Răng Giả Cố Định

Trồng Răng Giả Cố Định

Cầu răng cố định

Cầu răng là một chi tiết phục hình gồm nhiều đơn vị răng kết nối với nhau thành một khối, dùng để phục hồi và thay thế cho một hay nhiều răng bị mất nhờ những điểm tựa là những ...

Read More »

Phục hình răng

phuc hinh rang

Phục hình là một chuyên khoa cơ bản và quan trọng của nha khoa. Mục tiêu của chuyên khoa này là thiết lập và thực hiện những kế hoạch điều trị thích hợp nhất, nhằm mang lại kết quả hài ...

Read More »