Nha Khoa Thẫm Mỹ Châu Á

buicuc

Bác Sĩ Bùi Cúc - Trực Tiếp Điều Trị

* Tốt nghiệp Implant Nha Khoa tại Đại Học Frankfurt,Đức (2007)

* Tốt nghiệp Implant Nha Khoa tại Đại Học New York,Hoa Kỳ (2008-2010)

* Tốt nghiệp Implant Nha Khoa tại Viện Hàn Lâm Implant Nha Khoa Melbourne ,Úc (2009)

* Thành Viên Viện Hàn Lâm Tích Hợp Xương Hoa Kỳ (AO)

* Thành Viên Hội Chuyên Gia Implant Nha Khoa Quốc Tế (I.C.O.I)-Hoa Kỳ

* Thành Viên Hội Implant Quốc Tế (I.T.I)-Thụy Sỹ - Bác Sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia I.T.I

* Thành Viên Viện Hàn Lâm Implant Nha Khoa Hoa Kỳ (A.A.I.D) - Bác Sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia A.A.I.D

Hội Thảo Quốc Tế

Dịch Vụ Điều Trị

Trang Cho Bác Sĩ Nha Khoa

Kiến Thức Nha Khoa